Ogólnie

 

 • Formularze - ściany na rzucie z góry mają wypełnienie (poprawa widoczności); na formularzu "lista elementów" można kliknąć prawym klawiszem ("edytuj listę") i zmodyfikować listę
 • Okienko dialogowe - teraz pokazuje także wypełnienia w stopniuKonstrukcja

 

 • Warstwy - kliknięcie jednej z warstw z klawiszem Ctrl automatycznie wyłączy wszystkie inne warstwy
 • Wiercenia - wiercenia policzek-ściana - teraz można wstawiać wiele wierceń klikając myszą, dopiero naciśnięcie klawisza Esc spowoduje wyjście z tego trybu
 • Krzywulec poręczy z profilem - połączenia na skos są możliwe; połączenia na kołki i śruby z kieszenią krzywulca poręczy wstawiane są teraz w konstrukcji (a nie z szablonu wierceń)
 • Bolce - teraz można przesuwać bolce poziome myszką, można też ustawić 2 wiercenia poziome
 • Połączenia poręczy - nowe połączenia poręczy: Prosto 90st, zazębione góra i zazębione dół
 • Okno dialogowe - teraz pokazuje więcej informacji o niektórych wybranych elementach także o danych wiercenia
 • Dolna listwa - może mieć rowek na szkło
 • Połączenia policzka - nowe połączenia dla policzka
 • Konstrukcja FORMY DOWOLNEJ - teraz można automatycznie zamknąć niedomknięte wieloboki - należy wybrać ikonkę "Domknij przerwy"
 • Nowy rodzaj policzka "Policzek zębaty-podwójny-zamknięty" jest teraz częścią systemu. W tym momencie jako opcja (rys. poniżej)Cam/CNC

 

 • Podstawowa zmiana w wierceniach pionowych - jeżeli w ścieżce narzędzia głębokość jest większa od 0, wtedy ta głębokość zastępuje głębokość z konstrukcji
 • Słupek płaski w zaciskach pneumatycznych - teraz jest możliwa obróbka słupka płaskiego w zaciskach na maszynie - po wykonaniu dłutowań i wierceń z jednaj strony, można słupek plaski przekręcić i wykonać resztę operacji
 • Ssawki automatyczne - możliwa jest teraz kalkulacja automatycznych ssawek dla podstopni i kombinacji podstopni
 • Teraz można podać głębokość obrabiania podstopni na maszynie (na ile razy)